Snow

1. jun. 2023

ŠOLSKE POTREBŠČINE 2023/2024

Omogočamo vam dostop do seznamov šolskih potrebščin v posameznem razredu 

in soglasji za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. 

SEZNAMI POTREBŠČIN   in   IZPOSOJA UČBENIKOV   

1. RAZRED                    

 UČ. GRADIVO   

2. RAZRED                              

 UČ. GRADIVO   

3. RAZRED                                 

 UČ. GRADIVO  

4. RAZRED                                  

 IZPOSOJA 

5. RAZRED                                  

 IZPOSOJA

6. RAZRED                                  

 IZPOSOJA 

7. RAZRED                                  

 IZPOSOJA  

8. RAZRED                                  

 IZPOSOJA 

9. RAZRED                                             

 IZPOSOJA